Hannuspellon hakkuut, Espoon kaupungin selvitys

Espoon kaupunki lähestyi minua (JR) ystävällisesti sähköpostilla liittyen Hannuspellon metsän kaatoon. Alla katupäällikkö Harri Tanskan sähköposti hänen luvallansa kokonaan: ”Hannuksen alueella on käynnistynyt Finnoonsilta-, Suomenlahdentie- ja Kaitaantie -nimisten katujen toteuttaminen. Rakennusurakka on urakkakyselyssä, urakoitsija valitaan syyskuussa ja rakentaminen käynnistyy lokakuussa. Katujen sijainti on määrätty lainvoimaisissa asemakaavoissa (mm. Hannus I, Hannus II ja Finnoonkartanonkaarre) ja niiden…

Metsänkaadon jälkimaininkeja

Viimeisimmässä viikkoraportissa (Viikko 30/13) on mainittu, että yhdistyksemme Facebook-sivulla käydään keskustelua Hannuksenpellon metsänkaadosta. Lienee paikallaan tännekin koostaa oleelliset osat keskustelusta. Aloitetaan Espoon teknisen lautakunnan jäsenen Tiina Hofströmin kirjoituksella: TH: ”Hei, Olemme selvitelleet Hylkeenpyytäjäntien ja Rusthollarinkadun väliseen katulinjaukseen liittyvää hakkuu- ja louhinta-asiaa, mutta selvityksemme on vielä keskeneräinen… Olennaisia tietoja puuttuu. Joka tapauksessa olennaista nyt tässä vaiheessa…

Mielipidekirjoitus: Keinotteleeko Espoo valitusten välttämiseksi?

Länsimetron jatkeen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamon siirtymisen myötä Espooseen ollaan kunnianhimoisesti kehittämässä uutta, jopa 14000 uuden asukkaan ja 6000 työpaikan asuinaluetta, Finnoota. Lähtölaukaus alueen kehittymiselle on Kaitaan kaupunginosan ja Matinkylän tulevan metroaseman yhdistävä uusi tieyhteys. Suunnitelmat hyvin korkean ja tiiviin rakentamisen sekä luontoarvoiltaan merkittävän lintualueen yhteensovittamisesta ovat herättäneet keskustelua ja kritiikkiä jo hankkeen alussa. Espoon kaupunki…