Kuinka jäseneksi?

Henkilöjäsen:
Yhdistykseen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä aktiivisesti tuottaa kuva-, audio- tai videomaterioaalia Suomenojan luontoon liittyen.

Jäsenmaksu on 30 € / vuosi

Jäseneksi liittymismaksuna on 20 Suomenojan luontoon liittyvän valokuvan, audio-tai videoklipin luovuttaminen korvauksetta www.suomenoja.fi-sivuston käyttöön tai vaihtoehtoisesti rahalla suoritettuna 20 €.

Jäsen sitoutuu luovuttamaan korvauksetta Suomenojaan liittyviä kuvia ja muuta audiovisuaalista aineistoa käytettäväksi www.suomenoja.fi sivustolla ja yhdistyksen viestinnässä.

Kannatusjäsen:
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä hakijan, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta yhdistyksen kokouksessa.

Liittymismaksu 20 €.
Vuosimaksu on 30 € / vuosi

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet anomuksesta.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


JÄSENHAKEMUS


  Maksan 20 €Luovutan 20 kuvaa Suomenojalta yhdistyksen käyttöön

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

   

  Jos lomakkeen kanssa ilmenee ongelmia voit lähettää hakemuksen myös sähköpostitse alla olevan ohjeen mukaisesti:

  Sähköpostitse hallituksen sähköpostiosoitteeseen suomenojanluonto (ä) suomenoja.fi

  Jäsenanomuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  Nimi
  Postiosoite
  Laskutusosoite (jos eri kuin yllä)
  Puhelinnumero (koti/työ)
  Sähköpostiosoite
  Syntymäaika

  Henkilö- vai kannatusjäseneksi hakeminen

  Maininta henkilöjäseneksi hakiessa liittymismaksun suoritustavasta.

  Hyväksyy yhdistyksen säännöt

  Henkilöjäsenhakemuksen yhteydessä tulee hallitukselle toimittaa näytteet liittymismaksun  korvaavasta materiaalista, jos liittymismaksu tullaan suorittamaan kuva- tai muuta materiaalia käyttäen. Näytteet, esimerkiksi 5 kuvaa, voi toimittaa hakemuksen yhteydessä ns. nettiversioina ( esimerkiksi kuvan pitkäsivu max. 800 pikseliä). Jäsenyyden tultua hyväksytetyksi toimitetaan vaadittava aineisto kokonaisuudessaan.