Kuinka jäseneksi?

Henkilöjäsen:
Yhdistykseen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä aktiivisesti tuottaa kuva-, audio- tai videomaterioaalia Suomenojan luontoon liittyen.

Jäsenmaksu on 30 € / vuosi

Jäseneksi liittymismaksuna on 20 Suomenojan luontoon liittyvän valokuvan, audio-tai videoklipin luovuttaminen korvauksetta www.suomenoja.fi-sivuston käyttöön tai vaihtoehtoisesti rahalla suoritettuna 20 €.

Jäsen sitoutuu luovuttamaan korvauksetta Suomenojaan liittyviä kuvia ja muuta audiovisuaalista aineistoa käytettäväksi www.suomenoja.fi sivustolla ja yhdistyksen viestinnässä.

Kannatusjäsen:
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä hakijan, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta yhdistyksen kokouksessa.

Liittymismaksu 20 €.
Vuosimaksu on 30 € / vuosi

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet anomuksesta.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


JÄSENHAKEMUS

Sähköpostitse hallituksen sähköpostiosoitteeseen hallitus (ä) suomenoja.fi

Jäsenanomuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

Nimi
Postiosoite
Laskutusosoite (jos eri kuin yllä)
Puhelinnumero (koti/työ)
Sähköpostiosoite
Syntymäaika

Henkilö- vai kannatusjäseneksi hakeminen

Maininta henkilöjäseneksi hakiessa liittymismaksun suoritustavasta.

Hyväksyy yhdistyksen säännöt

Henkilöjäsenhakemuksen yhteydessä tulee hallitukselle toimittaa näytteet liittymismaksun  korvaavasta materiaalista, jos liittymismaksu tullaan suorittamaan kuva- tai muuta materiaalia käyttäen. Näytteet, esimerkiksi 5 kuvaa, voi toimittaa hakemuksen yhteydessä ns. nettiversioina ( esimerkiksi kuvan pitkäsivu max. 800 pikseliä). Jäsenyyden tultua hyväksytetyksi toimitetaan vaadittava aineisto kokonaisuudessaan.