Okatytönkorento

Allas ja puro muodostavat toukille sopivan kasvupaikan.

Varsinkin tytönkorentoja on aluella paljon. Alueella esiintyy myös yksi luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi lajiksi säädetty tytönkorentolaji, eteläntytönkorento. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää.

Heinä- ja elokuu ovat erityisesti ukonkorentojen ja syyskorentojen aikaa.