Sivuston tarkoituksena on kertoa ja jakaa tietoa Suomenojan lintualtaiden luonnosta ja sen erikoisesta luonnonsysteemistä. Tämä sivusto kertoo mitä Suomenojan luonto on nyt ja seuraa tulevien vuosien muutosta.
Sivusto on syntynyt muutaman espoolaisen luonnonvalokuvaajan aktiivisuuden tuloksena. Ryhmä vastaa myös sivuston ylläpidosta ja päivityksistä. Ryhmä on halunnut tuoda laajempaan tietoisuuteen Suomenojan altaiden erityispiirteet sanoin ja kuvin.

Suomenojan lintualtaat ovat syntyneet ihmisen toiminnan tuloksena entisestä Finnoonlahdesta. Runsasravinteiset ja ruovikkoiset altaat tarjoavat oivan pesimäympäristön useille lintulajeille – Suomen ja EU:n puitteissa myös joillekin harvinaisuuksille.

Alueelle tapahtunut maansiirto on synnyttänyt erikoisen ja monipuolisen kasviston. Tämä toimii ravinnepohjan monille hyönteisille ja talvella siementen varassa eläville linnuille. Altasiin liittyvällä luhtaniityllä ja kosteikolla on yksi Suomen kolmesta marskiviholaisen koloniasta. Alueella asustaa suojeltuja viitasammakoita. Suomessa harvinaista eteläntytönkorentoa tavataan altailla. Kesällä altailla kasvaa hentokarvalehteä, jota on vain kahdessa muussa paikassa Suomessa.

Suomenoja-Kaitaa on kokemassa ison muutoksen. Espoon kaavoituspäätösten myötä on alueelle nousemassa uusi moderni Finnoon kaupunginosa. Rakentaminen on visioitu tiiviiksi ja osin korkeaksi. Vaikka lintualtaat suoja-alueineen on luvattu säilyttää luonnontilassa ja rakentaa alueelle jopa luontokeskus, on tiivis ja korkea rakentaminen kuiten aina riski altaiden ja sen ympäristön luonnolle. Alueeseen liittyvän kosteikon ja luhtaniityn läpi on suunniteltu Matinkylän ja Kaitaan yhdistävää tietä. Vaikka linjaus on siirtymässä alkuperäistä suunnitelmaa pohjoisemmaksi, on tie ja sen rakentaminen potentiaalinen riski luhtaniityn vesitaloudelle ja sen herkälle luonnolle. Kummassakin linjausvaihtoehdossa tie tulee kulkemaan hyvin läheltä viholaisten koloniapaikkaa.

SIVUSTOSTA:

Sivusto on alunperin neljän espoolaisen luontokuvaajan tuottama. Alkuvaiheessa vuonna 2011 sivustoa oli rakentamassa Jukka Ranta, Tuomas Heinonen, Tommi Heinonen ja Esa Mälkönen. Kuva-aineistoa saatiin myös perustusvaiheessa Hannu Vallakselta, Ari Alhforssilta sekä Sami Karjalaiselta.
Vuoden 2012 alussa perustettiin Suomenojan luonto ry, jonka jäsenmäärä on sittemmin kasvanut ja kuvia on lisätty jäsenistöltä.

ITSE ALTAASTA:

Suomenojan altaat ovat arvokas ja erikoislaatuinen luontokohde. Alkuaan ihmisen aikaansaamana ja sittemmin ”paikallisen evoluution” kautta on syntynyt varsin erikoinen ekosysteemi – voidaan sanoa, että Suomenojalla on menossa pienimuotoinen ekologinen kokeilu. Suomenojan alue on jälleen kerran kokemassa suuren muutoksen. Altaiden ympärille ollaan rakentamassa uutta, väkirikasta kaupunginosaa. Vaikka altaita tulee ympäröimään suoja-alue ja alueen luonnonarvo on tunnustettu suunnitelmissa, ympäristön muutokset ovat sen luonteisia, että huoli linnuston ja ekosysteemin säilymisestä on perusteltua.

Sivusto kertoo kuvin ja sanoin, mitä Suomenoja on nyt ja seuraa muutosta tulevina vuosina.

 

KIITOKSET:

  • Sami Karjalainen – sudenkorentokuvat sivustolla ja näyttelyssä

 

 

LEHDISTÖTIEDOTTEET: