Metsätyöviikko – Viikko 29/13

Viikon eittämättä näkyvin asia oli metsän kaato lähes hehtaarin alueelta Hannuspellon ja Hyljeluodontien väliseltä alueelta. Kun tämä tuli ennalta ilmoittamatta, oli hämmennys suuri ja herätti paljon kysymyksiä. Tapahtunutta on yksitysikohtaisemmin raportoitu ”Rakentaminen ja muutos”-välilehdellä. Myös toimitus kyseli asiaa kaupungilta ja seuraava käsitys on syntynyt tapahtumien kulusta: -Alue on kaavoitettu katualueeksi ja kaavalla on lainvoima kaupungin…

Mielipidekirjoitus: Keinotteleeko Espoo valitusten välttämiseksi?

Länsimetron jatkeen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamon siirtymisen myötä Espooseen ollaan kunnianhimoisesti kehittämässä uutta, jopa 14000 uuden asukkaan ja 6000 työpaikan asuinaluetta, Finnoota. Lähtölaukaus alueen kehittymiselle on Kaitaan kaupunginosan ja Matinkylän tulevan metroaseman yhdistävä uusi tieyhteys. Suunnitelmat hyvin korkean ja tiiviin rakentamisen sekä luontoarvoiltaan merkittävän lintualueen yhteensovittamisesta ovat herättäneet keskustelua ja kritiikkiä jo hankkeen alussa. Espoon kaupunki…