eli heinäsorsa (Mallard, Anas platyrhynchos)

 

koiras

 

naaras

Sinisorsa lienee se lintu, joka suurelle yleisölle tulee ensimmäisenä mieleen puhuttaessa sorsalinnuista. Se on huomattavan yleinen lähes koko maassa. Voidaan jopa sanoa, että siitä on tullut kaupunkilainen, koska se oppinut hyödyntämään ihmisen ruokintaa eikä vierasta ihmistä. Kaupungissa pesä saattaa joskus olla parvekkeen kukkalaatikossa.

 

Naaraat vertailussa: vasemalla sinisorsa ja oikealla harmaasorsa. Siipipeilin puuttuminen on hyvä tuntomerkki.

Juhlapukuinen uros on korea vihreine päineen, valkoisine kaularenkaineen ja ruskeine rintoineen. Naaraan saattaa sotkea harmaasorsaan, mutta sininen siipipeili on varma erottava tekijä. Sinisorsa pesii monelaisissa vesistöissä ja sen ravintoa ovat kasvinosat sekä pienet selkärangattomat. Ihmisten läheisyydessä niille kelpaavat leivän- ja pullan palaset (”pullasorsa”). Suomessa arvioidaan olevan noin 200000 pesivää paria. Osa talvehtii Suomessa ja osa muuttaa etelämmäksi.

Suomenojalla pesii toistakymmentä paria. Joten valtalintu se ei ole ja saattaa tuttuna ja tavanomaisena jäädä vähälle huomiolle kiinnostavampien ja näyttävät soidinmenot omaavien lajien rinnalla.