Länsimetron jatkeen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamon siirtymisen myötä Espooseen ollaan kunnianhimoisesti kehittämässä uutta, jopa 14000 uuden asukkaan ja 6000 työpaikan asuinaluetta, Finnoota. Lähtölaukaus alueen kehittymiselle on Kaitaan kaupunginosan ja Matinkylän tulevan metroaseman yhdistävä uusi tieyhteys.
Suunnitelmat hyvin korkean ja tiiviin rakentamisen sekä luontoarvoiltaan merkittävän lintualueen yhteensovittamisesta ovat herättäneet keskustelua ja kritiikkiä jo hankkeen alussa.
Espoon kaupunki näyttää kuitenkin keksineen keinon, jolla ohittaa päättäjiä turhauttavat valitukset, joista Helsingin Sanomatkin uutisoi kesäkuun lopussa. Uuteen tielinjaukseen liittyvät rakennustyöt ovat käynnistyneet ennennäkemättömällä tavalla. Hannuksen alueella käynnistettiin laajat hakkuut Länsimetron louheen varastointia ja utta tielinjausta varten ilman minkäänlaista tiedonantoa tai varoitusta. Alueen asukkaille kulkemisen ja virkistyskäytönkin kannalta tärkeää metsää kaadettiin lähes 8000 neliömetriä muutamassa päivässä.

Kaupunki on jo tehnyt päätökset vaikka valitusaika on vasta alkanut.

Vasta hakkuutöiden ollessa jo täydessä vauhdissa Espoon ympäristökeskus ilmoitti ensi kertaa kuulevansa alueen asukkaita louheen vastaanoton aiheuttamista meluhaitoista asiaa koskevaa päätöksentekoa varten.
Ilmoituksen mukaan louhetta tuodaan 70 kuorma-autollista päivässä noin neljän kuukauden ajan, yhteensä noin 28500 kuutiometriä. Suunniteltu läjitysalue tulisi lähimmillään 50 metrin päähän asutuksesta, vaikka läheinen ja huomattavasti laajempi lumenkaatopaikkana käytetty alue seisoo tyhjillään.
Alueen asukkaiden näkökulmasta Espoon kaupunki on jo tehnyt päätökset, vaikka valitusaika on vasta alkanut ja umpeutuu sopivasti lomakauden päättyessä. Luonto- ja virkistysarvoiltaan rikas metsä on peruuttamattomasti tuhottu. Valittamalla sitä ei takaisin saa.
Toimillaan Espoo ei siis jättänyt asukkaille kummoisia vaihtoehtoja: hakkuuaukea tai aidattu, viisi metriä korkea louhevuori.

Mikko Riikonen
tekniikan kandinaatti, opiskelija

Marika Manninen
kasvatustieteen kandidaatti, opiskelija
Espoo

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa perjantaina 19. heinäkuuta 2013 ja nyt myös Suomenojan luonto julkaisee sen kirjoittajan luvalla uutisissaan.