(Rana arvalis)

Rauhoitettu viitasammakko esiintyy koko Suomessa aina Lappiin saakka. Järvi-Suomessa se on jopa paikoin ylesempi kuin tavallinen sammakko. Se puutuu läntisestä ja eteläisestä Euroopasta, joten sillä on myös direktiivin suoja. Suomessa se on luokiteltu elinvoimaiseksi.

Viitasammakko muistuttaa suuresti tavallista sammakkoa, mutta on sitä pienempi. Se on yleisväriltään ruskea, iho sileä (ilman sammakon ja rupisammakon nystyjä). Sen kuono kaartuu loivemmin alaspäin kuin sammakolla ja kuono on kapeampi kuin sammakolla. Vatsa yleensä vaalea, jopa valkoiselta tuntuva ilman tavallisen sammakon marmorikuviointia. Se liikkuu maalla loikkien.Viitasammakon ääni on pulputusta ja eroaa tavallisen sammakon kurnutuksesta. Viitasammako horrostaa vedessä. Viitasammakon kutuaika on viikon tai kaksi tavallista sammakkon kutua myöhäisempi – Etelä-Suomessa huhti-toukokuun vaihteessa, usein vasta toukokuun puolella.

Viitasammakko kuuluu Suomenojan harvinaisuuksiin ja yksi Espoon paikoista, jossa sitä esiintyy. Sen kutupaikkoja ovat altaan luoteinen ja koilinen pohjukka sekä läntisen sivun ”lahdenpuokamat”. Se näyttää horrostavan Finnoonpuroon ja Djupsundbäckeniin laskevissa pikkuojissa. Vuosina 2011 ja 2012 viitasammkkoista ei juuri havaintoja tehty. Keväällä 2013 oli pari päivää kestänyt joukkomarssi talvehtimispaikoilta kutupaikoille.