Viimeisimmässä viikkoraportissa (Viikko 30/13) on mainittu, että yhdistyksemme Facebook-sivulla käydään keskustelua Hannuksenpellon metsänkaadosta. Lienee paikallaan tännekin koostaa oleelliset osat keskustelusta.

Aloitetaan Espoon teknisen lautakunnan jäsenen Tiina Hofströmin kirjoituksella:

TH:

Hei,
Olemme selvitelleet Hylkeenpyytäjäntien ja Rusthollarinkadun väliseen katulinjaukseen liittyvää hakkuu- ja louhinta-asiaa, mutta selvityksemme on vielä keskeneräinen… Olennaisia tietoja puuttuu.
Joka tapauksessa olennaista nyt tässä vaiheessa on, että jos asianomaiset alueen asukkaat katsovat, että puita on hakattu suunniteltua suuremmalta alueelta, voi asiasta valittaa. Vaikka nyt on jo saatu aikaan korvaamatonta vahinkoa ja alue näyttää rujolta, niin valituksessa voidaan vaatia edes jonkinlaista korjausta tilanteeseen. Hakatulle alueelle on mahdollisuus vielä esimerkiksi istuttaa puita, jotka voivat tulevaisuudessa muodostaa asuinrakennusten ympärille nykyistä rauhaisamman vaikkakin ehkä melko kapeahkon metsäalueen ja mahdollistaa alueella ulkoilun ja eläinten asumisen. Tosi harmillinen asia tämä kyllä on, ja on laiha lohtu yrittää korjata tilannetta, mutta parempi niin kuin näin. T. Tiina Hofström, teknisen lautakunnan jäsen, ja Lari Karreinen, teknisen lautakunnan varajäsen”

Myöhemmin Lauri kirjoitti, että kaava, johon metsätyöpäätös perustui, oli hyväksytty 31.10.2012. Tämä ei voinut pitää paikkansa, koska tuo 31.10.2012 kokous oli kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous ja päätös. Joten kommentoin sitä seuraavasti:

JR:

Muutama lisäkommentti on paikallaan. Täällä mainittu kaavapäätös lokakuun lopulta on kaupunkisuunnittelulautakunnan (kapsu) päätös – ja kaava on ns. Finnoon metrokeksuksen kaava (Finnoo I). Kapsun päätös ei tee kaavasta lainvoimaista. Päätöksen edellyttämä toinen näytteilläolo päättyi tammikuussa. Lisäksi päätöksen dokumentaatiossa todetaan, että kaava menee vielä valtuuston käsittelyyn. Kävin (JR) kaikki lokakuun lopun jälkeen olleiden kaupunginhallituksen ja valtuuston kokousten esilletulleet pöytäkirjat läpi. Näistä ei ko. kaavan käsittelyä löydy – tosin aikaa on kulunut viimeisistä julkaistuista ja vielä byrokratian kiemuroissa olevat julkaisemattomat pöytäkirjat saattavat päätöksen sisältää. Metsän kaadosta tulee juridisesti hyvin mielenkiintoinen, mikäli valtuuston päätöstä ei ole olemassa. Läjityspaikkaa ei kaava kuitenkaan sisällä. Huomioinarvoista on myös, että suunnitellun läjityspaikan vieressä asuvat ovat aktivoituneet. – JR”

Ja vastaus:

TH:

“Korjaan sen verran, että kyseessä EI ole Finnoon I alueen kaavalinjaus, joka on hyväksytty kaupsussa 31.10.2012. Läjitysalue sijoittuu eteläosaltaan Finnoon kartanon kaarteeseen, jota koskeva kaava on hyväksytty valtuustossa 11.6.2012. Pohjoisosaltaan alue sijoittuu Hannus II:n alueelle, jota koskeva kaava hyväksyttiin niinkin aikaisin kuin 14.6.1989. Kaavoissa alueille on merkitty 3 km teitä, joiden rakentamiseen tarvitaan kiviainesta. Läjitettyä kiviainesta on tarkoitus käyttää näiden teiden rakentamiseen. Kiviaineen läjitykselle on etsitty paikkaa, mutta alueen muut osat ovat joko liian savisia tai liian mutaisia läjitystä ajatellen. Toisena vaihtoehtona olisi ollut Ämmässuon kaatopaikka, mutta siitä luovuttiin, koska kiviainesta kuitenkin tarvitaan alueen katujen rakentamisessa, koska ratkaisu ei olisi ollut kovin taloudellinen kuljetuskustannusten takia ja koska kiviaineen kuljettaminen edestakaisin ei olisi ollut kovin ympäristöystävällistä.”

TH:

“Lähinnä kai tämän tapauksen yhteydessä on kyse siitä, että kun ympäristöä muokkaavia toimia aletaan toteuttaa, niin juuri ennen niiden toteuttamista pitäisi olla aika tarkkana sen suhteen, että asukkaille pitäisi antaa informaatiota riittävän ajoissa ja muistuttaa tehdyistä ratkaisuista, joihin ympäristönmuokkaustoimet kohdistuvat. Nythän asukkaita informoitiin louheen sijoituksesta ja meluhaitasta vasta sen jälkeen, kun hakkuut oli jo tehty, eikä informoinnin yhteydessä kerrottu riittävällä tarkkuudella, mihin päätös louheen sijoittamisesta perustuu. Kuulemiskirje olisi pitänyt muotoilla paremmin ja lähettää asukkaille aiemmin, jo ennen hakkuita. Myös hakkuista olisi pitänyt kertoa kuulemiskirjeessä. Samoin alueella olisi pitänyt olla informaatiolappuja puissa ennen hakkuiden aloittamista, ja yhteystiedot, minne voi soittaa, jos on kysyttävää. Nyt en edelleenkään tiedä, kiinnitettiinkö puihin viestilappuja.

Louheen sijoittamisen osalta ei kysytty asukkaiden mielipidettä, mihin en osaa ottaa äkkiseltään kantaa, että oliko se oikein vai väärin. Joka tapauksessa tie tulee alueelle ennemmin tai myöhemmin, ja sillä perusteella louheen sijoituspaikan valinta voidaan perustella. Miten läjittämisen aiheuttama meluhaitta asiaan vaikuttaa, niin juuri siihen en taas osaa ottaa ainakaan tässä vaiheessa kantaa.”

JR:

“Onko myös niin, että Hannus II korvautuu aikanaan Finnoo I:llä? Karttojen mukaan peittävät samoja alueita.Finnoo I ei kaiketi ole ollut vielä valtuustossa. Joten nyt käytettiin tarkoitushakuisesti vanhaa ja uutta. JR”

TH:

Näin näyttäisi olevan, että Hannus II korvautuu aikanaan Finnoo I:llä. Kuitenkin vanhojen kaavojen alueelle on tarkoitus aloittaa rakentaa jo tänä vuonna teitä, joiden rakentamisesta tehtiin viime vuonna (14.11. ja 18.12.) päätökset teknisessä lautakunnassa.”

Jokainen voi tehdä asioista omat johtopäätöksensä. Yksi hyöty keskustelulla on ainakin ollut: lautakunnan jäsenten muisti on alkanut palautumaan ja tietävät nyt mihin päätöksiin heidänkin kritisoimat toimenpiteet perustuvat. Mielenkiintoista on, että kaupungin virkamiesten taholta ei kukaan ole selkeästi kertonut taustaa ja päätöksiä.

Näin AVOIN ESPOO tulee KUNTALAISTEN LÄHELLE.

– Jukka

Tarkennus edelliseen. Kirjoituksen julkaisun jälkeen Tiina Hofström esitti seuraavan täsmennyksen:

Tarkennus: Nykyinen tekninen lautakunta aloitti toimikautensa vuoden 2013 alussa. Tienrakentamispäätökset tehtiin edellisen lautakunnan toimikauden aikana. Palautuneesta muistista ei siten ole kysymys vaan ihan vilpittömästä asian selvittämispyrkimyksestä.”

Jos Tiina ja Lauri eivät ole olleet lautakunnan jäseniä/varajäseniä viime vuonna, niin pahoitteluni muistin epäilemisestä.

– Jukka