YVA-hanke tiedottaa:

– Finnoonsataman YVA-selostus on tulossa nähtäville. Nähtävilläoloaika on 3.3. – 2.5.2014.

– Selostusvaiheen yleisötilaisuus pidetään 1.4.2014 klo 18.00 – 20.00 Kaitaan koululla.

– Finnoonsataman YVA-ohjelma, siitä annetut lausunnot ja mielipiteet löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta. Myös YVA-selostus tulee ELY-keskuksen verkkosivuille:

— suomeksi http://www.ymparisto.fi/finnoonsatamaYVA sekä

— ruotsiksi http://www.miljo.fi/finnohamnMKB

– Yhteysviranomainen eli ELY-keskus antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta heinäkuun alussa 2014.

– Finnoonsataman YVA-hankkeen Espoon kaupungin verkkosivut ovat osoitteessa http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Liikenne/Liikennehankkeet/Ajankohtaiset_hankkeet/Finnoonsataman_ymparistovaikutusten_arviointiohjelma

–  www.finnoo.fi sivusto suljetaan maaliskuussa.