Finnoonsataman ja merentäytön YVA asiaa

YVA-hanke tiedottaa: – Finnoonsataman YVA-selostus on tulossa nähtäville. Nähtävilläoloaika on 3.3. – 2.5.2014. – Selostusvaiheen yleisötilaisuus pidetään 1.4.2014 klo 18.00 – 20.00 Kaitaan koululla. – Finnoonsataman YVA-ohjelma, siitä annetut lausunnot ja mielipiteet löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta. Myös YVA-selostus tulee ELY-keskuksen verkkosivuille: — suomeksi http://www.ymparisto.fi/finnoonsatamaYVA sekä — ruotsiksi http://www.miljo.fi/finnohamnMKB – Yhteysviranomainen eli ELY-keskus antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta heinäkuun…