Vuoden vaihteessa kirjoitimme, että tämä vuosi on se, jolloin tuleva Finnoo alkaa jättämään merkkejään lintualtailla ja sen lähiympäristössä. Siksi päätimme aloittaa uuden, kuukausittain ilmestyvän raporttisarjan: Muutoksen seuranta. Tämä kirjoitus on raporttisarjan aloitus. Raportti tulee säännöllisesti ilmestymään aina kuukauden toisena tiistaina. Toki, jos on akuuttia kerrottavaa, laitetaan siitä juttua uutisiin, havaintovihkoon tai viikkoraportin osana.  Näin voidaan viikkoraporttia vapauttaa luonnon tapahtumien seurantaan.

Viime syyskesän maaperätutkimus osoitti, että pienimuotoinen valmistelutyö voi olla suuri asia luonnon kannalta. Telaketjuvehkeet jättivät paikoin masentavat jäljet. Siksi on perusteltua seurata muutosta tarkemmin omilla raporteillaan.

Kuluvan vuoden merkittävin asia lienee Suomenlahdentien uuden osan rakentamisen aloitus syyskesällä. Toki valmistelutöitä tehdään varmaan jo aiemmin. Tiistilässä Kalastajantien ja Suomenlahdentien risteyksessä on kuvan 1 mukainen Tiistilän metrokuilusta kertova informaatiotaulu. Sen kohdalla, Kalastajantien toisella puolella on kuvan 2 mukainen opastus. Sen kohdalta tulee Suomenlahdentie menemään metsän läpi ja Finnevikenin siltaa pitkin tulvaniityn yli nykyiselle varikko ja lautatarha-alueelle. Merkintojä löytää polun varrelta, joka menee mainittujen opastusmerkkien takaa tulvaniityn reunaan ja edellleen talleille.

Maaperätutkimuksia on tehty viime viikkojen aikana sataman edustalla jäällä. Kaupunki näyttää siis vielä uskovan, että meren päälle rakentaminen tai sen täyttö on järkevää ja kustannustehokasta puuhaa. Myös altaiden pohjoispuolelle on ilmestynyt kairauskone, joten altaiden ympäristössä ja täyttömaalla jatketaan tutkimuksia. Täyttömaalle on aikoinaan kipattu kaikenlaista maata ja lietettä ja sen maaperä sisältää monelaisia haitta-aineita: raskametalleja, dioksiinia, muita organisia yhdisteitä ja erinäisiä muita vaarallisia aineita. Saastunutta maata on hyvin laajalti. Joten osa tutkmuksista liittyy maaperän myrkkyjen arviointiin.

Maaperä lienee puhdistettava jollain tavoin. Puhdistusmenetelmiä tullaan varmaan testaamaan tulevan kesän aikana. Toivoa sopii, että löytyy muita keinoja kuin kuoriminen. Kuoriminen hävittäisi nykyisen kasvillisuuden varsin laajalti, tekisi loven perhos- ja sudenkorentokantaan ja epäsuorasti vaikttaisi lintuihin ravontokasvien vähenemisen kautta.

Espoon sivuilla on kaavoista ja ympäristövaikutuksista päivitettyjä aineistoja ja uusia raportteja. Kiinnostunut löytää ne alla olevan linkin avulla.

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoitushankkeet/SuurEspoonlahti/Lansimetron_jatkeen_maanalainen_asemakaava_940100

Klikkaa sivulla olevaa Luonto- ym. selvitykset linkkiä, niin avautuu joukko tutustumisen arvoisia raportteja.

– Jukka