Näkymä hissikuilun työmaalle - Kuva: Jukka Ranta

Näkymä hissikuilun työmaalle – Kuva: Jukka Ranta

Täyttömäellä oleva hissikuilun työmaa tuo aina yllätyksiä – erityisesti sen täyttömäestä lohkaistu osa. Aluksi tehtiin avolouhos, sen pohjalle kaivettiin kuoppia, sitten ne ilmeisesti täytettiin ja nyt paalutetaan. Paalutus viittaisi siihen, että avolouhoksen pohjalle tulee kiinteitä rakenteita.