Näkymä Finnoonsillalle - Kuva: Jukka Ranta

Näkymä Finnoonsillalle – Kuva: Jukka Ranta

Äskettäin uutisoitiin, että korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Finnoon osayleiskaavasta tehdyt valitukset, joten osayleiskaava on nyt lainvoimainen. Mm. entinen täyttömäki ja Hyljeluodontien mutkan parturoitu metsikkö kuuluvat tämän kaavan vaikutusalueelle. Tämä merkitsee myös, että alueen asemakaavoja voidaan nyt viedä hyväksymisprosessiin. Ja rakentaminen alkanee.

Espoon kaupunki ilmoitti, että rakentaminen alkaa katujen ja infrastruktuurin rakentamisella, mikä onkin luonnollista. Tästä oli jo tietoa edellisessä muutosraportissa. Myös Finnoonsillan jatko kuuluu katurakennuskohteisiin. Finnoonsillan uusi osa lähtee Plantagen edestä, kohtaa Suomenlahdentien ja päätyy Kaitaantielle. Se tulee siis kulkemaan parturoidun metsikön läpi Metrokeskusta sivuten. Uusi osa oli pitkään louhe- ja maavarastona. Pinot ovat jo suurelta osin hävinneet.

Joten paljon tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan: asukastilaisuuksia ja rakentamista.

Metrokeskuksen työmaa-aidassa oli lähellä maarajaa reikä – ihan kuin jotain putkea tai letkua varten tehty. Pakkohan siitä oli kurkistaa sisään. Kamerankin sai reikään kuvaa varten. Täyttömäen poiston aikaset työmaa-aidat je kiellot ovat poissa. Toistaiseksi, kunnes rakentaminen alkaa. Nyt siellä voi pelata vaikka pesäpalloa.

Kaukokylmätyö on edennyt puhdistamon vanhan portin ohi kohti Hylkeenpyytäjäntietä. Tämä toi mielenkiintoisen muutoksen: betonisen kaukolämpöputken yli johtaneet rappuset poistettiin ja polku tasattiin putken tasolle ja ylitse.