Finnoon keskuksen asemakaava, havainnekuva - Lähde Espoon kaupunki

Finnoon keskuksen asemakaava, havainnekuva – Lähde Espoon kaupunki

Kaksi viikkoa sitten kerrottiin Finnoon keskuksen asemakaavan kiemuroista ja askeleista ees-taas. Kaava oli toistamiseen kaupunginhallituksessa ja nyt se etenee valtuustoon. Valtuusto puolestaan hyväksyi Finnoonkallion asemakaavan. Nämä ovat vähän kuin sisko ja sen väli. Finnoonkallio sijoittuu rakenteella olevan Finnoonsillan (katu) länsipuolelle ja Finnoon keskuksen kaava taasen itä- ja kaakoispuolelle. Finnoonsillasta näyttää tulevan uuden Finnoon keskeinen katu.

Lintualtaan ja sen ympäristön kannalta Finnoon keskuksen kaava on tärkeämpi. Talot tulevat pelottavan lähelle, entisen täyttömäen alueella miltei kaukolämpöputkeen kiinni ja samaten entisen ns. tomaattipellon alueelle tulee taloja. Käsittelyssä ilmeisesti kerrosmäärät laskivat, Nyt talot ovat 4-6-kerroksisia (aiemmin oli papereissa 8-kerroksisia). Aikanaan oli altaan hoito- ja kunnisapitosuunnitelmaa tehneessä projetissä esillä puiden istutus talojen ja kaukolämpöputken väliin, mm. ELY-keskus halusi näitä. Puut mainittiin myös noissa kiemuroista kertovissa jutuissakin. Havainnekuvasta on kuitenkin vaikea päätellä tuleeko lisää puita vai ei.

Havainnekuvasta käy myös ilmi, että altaan nykyinen parkkipaikka ja sen liikenneympyrä poistuvat. Minulle ovat kaava-arkkitehdit joskus maininneet, että uusi parkkipaikka tulee Finnoon keskuksen alueelle tai on siis joku alueen yleisistä parkkipaikoista. Havainnekuvasta sitä on vaikea löytää.

Lintuallas ympäristöineen on merkitty suojelualueeksi, johon kuuluu tulvaniitty ja Finnoonpuron laakso Länsiväylälle. Silti sydäntä kylmää – tunnettua sortovuosien sanontaa mukaillen voisi sanoa “Finis Finnoo”.

Mahdollinen merentäyttö ja keinosaari tullee olemaan viimeinen naula. No sittehän altaan alue voidaan muuttaa joidenkin ehdotusten mukaisesti pallokentiksi. Näin se on, kun kaikilla on hinta, mutta millään ei ole arvoa.

Alla olevista linkeistä voi ladata täyden reson kuvat, joista näkyy suurennettaessa talojen kerrosmäärät.

Finnon keskus tästä

Finnoonkallio tästä

Jukka Ranta