Näkymä Finnoonsillalle 18.11.2018 - Kuva Jukka Ranta

Näkymä Finnoonsillalle 18.11.2018 – Kuva Jukka Ranta

Muutosraportissa neljä viikkoa sitten kerrottiin, että Finnoon asemakaava on kaupunginhallituksessa ja etenee valtuustoon. Oli se kaupunginhallituksessa, mutta se peruuttikin takaisin kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Tapahtuneen käsittelyvirheen (huonon hallintokäytännön) takia Kuntaliiton juristit suosittelivat asian uudelleen käsittelyä, jotta valituksilta vältyttäisiin.

Asiasta on kirjoitettu näyttävästi mm. Helsingin Sanomissa. Mutta tässä lyhyesti miten olen prosessin ymmärtänyt. Lautakunta oli äänestyksellä päättänyt, että kaavaa muutetaan niin, että lintualtaa läheisyydessä talot ovat matalampia kuin kaavaesityksessä. Tämän jälkeen jo päätetty asia oli kikkailtu pöydälle (huolimatta, että se oli jo muodollisesti päätetty) ja sitten seuraavassa kokouksessa siihen oli vielä tehty muutoksia.

Kaava oli uudestaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa viime viikolla ja se käsiteltiin alkuperäisessä elokuisessa muodossa. Tämä linkki vie pöytäkirjaan ja sen liitteisiin.