HSY uutisoi:

“Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY korottaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon tasausaltaan eli niin sanotun lintulammen alkuperäiseen korkeuteensa. Samalla siistitään lintulampea kiertävä polku.

Kunnostustyön aikana lintulammen itä- ja pohjoisreuna suljetaan työmaa-alueeksi arkipäivisin kello 7–17. Polku on ulkoilijoiden käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Lammen etelä- ja länsipuolinen valaistu ulkoilureitti on käytössä kunnostustyön aikana.

Kunnostustyö aloitetaan polun reunan vesakon raivauksella. Sen jälkeen patovalli korotetaan kivimurskalla ja polku viimeistellään kivituhkalla. Kunnostuksen ansiosta lintulammen ympäristö siistiytyy ja polun pohjoinen osuus nousee samalle tasolle kuin lintutornille johtava eteläinen polku. Työ valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Suomenojan jätevedenpuhdistamon tasausaltaan korottaminen on tarpeen, sillä patovalli on painunut. Enimmillään korotus on 30 senttimetriä. Vallia korotetaan noin 300 metrin matkalta niin, että sen minimikorkeus vastaa alkuperäistä +1,2 metrin tasoa.

Lintulammen käyttö tasausaltaana varmistaa Suomenojan puhdistamon hyvän puhdistustuloksen myös runsaiden sateiden ja sulamisvesien aikana. Tasausaltaan merkitys korostuu erityisesti ennen kuin Espoon Blominmäkeen suunniteltu jätevedenpuhdistamo valmistuu.”

http://www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2012/Sivut/HSY%20_kunnostaa_Suomenojan_lintulammen_patovallin.aspx

Sulamisvedet herättävät huolta, koska ne saattavat muuttaa altaiden suolatasapainoa, jolloin oleellisesti makean veden allas häiriintyy, mikä vaikuttaa kasvustoon (hentokarvalehti) ja eliöstöön. Ja siten epäsuorasti linnustoon.