Muutoksia ja kunnostusta

HSY uutisoi: ”Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY korottaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon tasausaltaan eli niin sanotun lintulammen alkuperäiseen korkeuteensa. Samalla siistitään lintulampea kiertävä polku. Kunnostustyön aikana lintulammen itä- ja pohjoisreuna suljetaan työmaa-alueeksi arkipäivisin kello 7–17. Polku on ulkoilijoiden käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Lammen etelä- ja länsipuolinen valaistu ulkoilureitti on käytössä kunnostustyön aikana. Kunnostustyö aloitetaan polun reunan vesakon raivauksella.…