Viikon eittämättä näkyvin asia oli metsän kaato lähes hehtaarin alueelta Hannuspellon ja Hyljeluodontien väliseltä alueelta. Kun tämä tuli ennalta ilmoittamatta, oli hämmennys suuri ja herätti paljon kysymyksiä. Tapahtunutta on yksitysikohtaisemmin raportoitu “Rakentaminen ja muutos”-välilehdellä. Myös toimitus kyseli asiaa kaupungilta ja seuraava käsitys on syntynyt tapahtumien kulusta:

-Alue on kaavoitettu katualueeksi ja kaavalla on lainvoima kaupungin ilmoituksen mukaan

– Kaavoitetun kadun rakentamisen tieltä tapahtuvaan metsänkaatoon ei tarvita ympäristöviranomaisten lupaa

– Alueelle ei kuitankaan tule tietä, vaan kivien ja louheen läjityspaikka – eli jotain muuta kuin kaava edellyttää

– Kuuleminen järjestetään läjityksen aiheuttamien meluhaittojen vuoksi

Korrektia olisi kuitenkin olisi ollut informoida kaadosta etukäteen, koska aluetta käytetään aktiivisesti ulkoiluun. Ehkäpä tämä kertoo siittä, että virkamiehet kokevat kaupungin asukkaat alamaisiksi eivät koe itseään kaupunkilaisten palvelujen tuottajina.

Kesäkuussa oli aiemmin tarinaa täyttöalueen tomaattipellosta ja siitä, kuinka pujot ovat vallanneet tomaattikasvuston. No nyt on kaupunki tehnyt pujotalkoita ja alue on peitetty hiekalla ja tasattu.