Laituri 29 talviaamuna - Kuva: Jukka Ranta

Laituri 29 talviaamuna – Kuva: Jukka Ranta

Laituri 29 Suomenojan vieressä Rantaraitilla on taas keskustelun kohteena. Laiturin kohtalo on ollut auki jo muutaman vuoden, kaupunki haluaa purkaa, paikalliset asukkaat säilyttää ja korjata, ELY-keskus on asettanut vaarantamiskiellon. Ymmärtääkseni kaupunki on kieltänyt asukkaiden korjaustoimet.

Laituri palasi taas valokeilaan. Nimittäin kuluneella viikolla Espoo julkaisi listan purettavista laitureista ja laituri 29 on tuolla listalla, tosin ehdollisesti.

Suora lainaus Espoon tekstistä:

“ Kokonaan tai osittain poistettavat laiturit ovat nro. 1/Nokkalanniemi, 11/Hämärniemi, 28/Nuottalahdenranta, 29/Nuottalahdenranta (edellyttää Uudenmaan ELY-keskuksen asettaman vaarantamiskiellon poistumista), 30/Nuottaniemi, 33/Santalahdenpuisto, 41/Halkoranta, 42/Halkoranta, 63/Svartholmantie ja 71/Mellstenin ranta. Kunnostettavia rakenteita ovat laiturit nro. 31/Ristiniemi ja 74/Westend sekä 67/Toppelundin aallonmurtaja. Lisäksi suunnitellaan yksi uusi laituri Nuottalahdenrantaan korvaamaan poistettavia laitureita, jonka sijainti on laiturin nro. 29 paikalla, mikäli vaarantamiskielto poistuu.

Yleisötilaisuus järjestetään 11.2.2019 klo 17-18, Espoon kaupunkitekniikan keskuksen tiloissa osoitteessa Tekniikantie 15, 1 krs. neuvotteluhuone 1011 Pitkäjärvi.

Tilaisuuden alussa esitellään suunnitellut toimenpiteet, minkä jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuudessa voi esittää toiveita kunnostettaviin kohteisiin.”

Tringa on tehnyt valituksen Finnoon keskuksen asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeudelle:

“ Tringa vaatii valituksessaan uuden asemakaavan kumoamista. Uusi kaava on ongelmallinen alueen linnustoarvojen kannalta, koska se ei velvoita noudattamaan alueelle laadittua hoito- ja käyttösuunnitelmaa ja siinä esitettyjä lieventämistoimia, joiden tarkoituksena on linnustoarvojen turvaaminen. Lisäksi kaava ei huomioi alueen eteläosan (Finnoonsataman kaava-alue) rakentamisen vaikutuksia linnustoon riittävällä tarkkuudella. “

Valtuusto hyväksyi kaavan (Tiistilä II), joka mahdollisttaa asuntorakentamisen Tiistilän metsään, so. Kalastajantien ja Suomenlahdentien risteyksestä kohti tulvaniittyä ja talleja. Kaava-alueen alle jää pesittyjä liito-oravan pönttöjä. Myös Suomenojan Luonnon liito-oravan pönttö jää rakentamisen alle. Ja näin se lähiluonto hupenee.

Jukka Ranta