Muistutuksena vielä, että Finnoonsataman YVAn yleisötilaisuus on ensi viikolla, 1.4.2014 klo 18.00 – 20.00 Kaitaan koululla.

1. klo 18.00 – 18.15 Tervetuloa yleisötilaisuuteen

YVA-menettely yleisesti

Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus

 

2. klo 18.15 -18.20 Finnoonsataman YVA-hankkeen esittely

Leena Sjöblom, Espoon kaupunki

 

3. klo 18.20 -18.50 YVA-selostuksen keskeiset tulokset

Jari Mannila, Ramboll Finland Oy

 

4. klo 18.50 – 19.00 Finnoon kaavoitus ja aluekehityshanke

Kimmo Leivo, Espoon kaupunki

 

5. klo 19.00 – 20.00 Kysymykset & keskustelu

 

Finnoonsataman YVA-selostus on parhaillaan nähtävillä. Nähtävilläoloaika on 3.3. – 2.5.2014.YVA-selostus löytyy mm. ELY-keskuksen verkkosivuilta: suomeksi http://www.ymparisto.fi/finnoonsatamaYVA sekä ruotsiksi http://www.miljo.fi/finnohamnMKB .

Mielipiteensä YVA-selostuksesta voi toimittaa yhteysviranomaiselle joko palautepalvelun kautta osoitteessa http://map.ramboll.fi/palaute/kyselyt/finnoonsatama/ tai postittamalla palautteenantajan nimen ja yhteystiedot sisältävä palaute yhteysviranomaiselle: Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.