Siirtolohkare ja metrotyömaa – Kuva: Tommi Heinonen

Kerroimme edellisessä, maaliskuun muutosraportissa, että Finnoonkallion alueella on ensimmäiset tonttikaupat tehty, joten rakentaminen voi alkaa. Kaava on myös lainvoimainen.

Finnoonkallion talot sijoittuvat Finnoonsillan länsipuolelle (kaavakartta: http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018459017-8-3.PDF) ja sitä vastaava havainnekuva (http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018459017-8-5.PDF). Mielenkiintoisen asiasta tekee, että Finnoonkallion laella on yksi Espoon suurimpia siirtokivilohkareita. Tämä on rauhoitettu (suojeltu) luonnomuistomerkkinä. Lohkare on viborgiittiä ja noin 6 x 6 x 4 metrin kokoinen. Lohkareen eteläsivu on rapautunut ja sen alla on luolamainen onkalo. Maisemallisesti erittäin merkittävä kohde on rauhoitettiin 1986

Tämän raportin otsikkokuvasta näkyy, että lohkare on hyvin lähellä Länsimetron työmaan ajokuilun sisäänmenoa, oikeastaan aivan sen päällä. Tämän kirjoittajalla ei ole tietoa jääkö se huolto- ja pelastuskuiluksi. Kaavakartan mukaan se jäisi edelleen käyttöön, mutta karttaan on merkitty kuilun kohdalle maanajo, joka taitaa loppua Länsimetron jatkeen valmistuttua.

Kaavaselostuksesta (http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018459017-8-7.PDF) mainitaan lyhyesti suojeltu siirtolohkare. Kaavamerkintojen selityksessä on, että kaavassa merkintä SL-1 tarkoittaa suojelukohdetta. Näin ollen kaavakartan mukaan lohkare ei olisi talojen välittömässä läheisyydessä, vaikka kuitenkin suhteellisen lähellä. Tulkitsen kaavakarttaa niin, että kävelytie/pyörätie menee siirtolohkareen vierestä.

Sopii myös kysyä, jäävätkö ja kuinka paljon Finnoonkallion hienot ulkoilu- ja koirienulkoiluttamis kalliot rakennettavien kerrostalojen alle.

Jukka Ranta