Tyyntä myrskyn edellä, muutoksen seuranta – Lokakuu, -13

Näkyvin ja varsinkin kuuluvin aktiviteetti on edelleen Hannuspellon läjitystyömää. Kivien kolina kuuluu kaus. Kuten viikkoraporteissa on mainuttu on maaperätutkimuksen kairaukset täyttömaalla ja täyttöharjanteella käynnissä uudestaan. Paikkoja on merkitty uusiin kohtiin. Toistaiseksi kairaus on tapahtunut läntisten kävelyteiden raunoilla ja täyttöharjanteella. Kävelytien varrelta on kaadettu puita. Tämä lienee normaalia kunnostustoimintaa ja näkyvyyden parantamista, koska harventamista on tapahtunut…