Näkyvin ja varsinkin kuuluvin aktiviteetti on edelleen Hannuspellon läjitystyömää. Kivien kolina kuuluu kaus. Kuten viikkoraporteissa on mainuttu on maaperätutkimuksen kairaukset täyttömaalla ja täyttöharjanteella käynnissä uudestaan. Paikkoja on merkitty uusiin kohtiin. Toistaiseksi kairaus on tapahtunut läntisten kävelyteiden raunoilla ja täyttöharjanteella.

Kävelytien varrelta on kaadettu puita. Tämä lienee normaalia kunnostustoimintaa ja näkyvyyden parantamista, koska harventamista on tapahtunut myös altaan länsipuolella. Eli se ei liittyne itäisen kävelytien korotushankkeeseen. Rasvaa on vielä jonkin verran poistoputken ympäristössä. Muutoin rasva näyttää hävinneen.

Lokakuussa pitäisi alkaa Suomenlahdentien rakentaminen Tiistilästä. Toistaiseksi tien linjaus on hiljainen ja syksyn väriloistossa. Merkit ovat paikallaan kuten ihmisten “unohtamat” lukuisat käyttöesineet. Jännitys tiivistyy.