Asukastilaisuudessa kaupungin suunnitelmista kävi ilmi että ruovikon sisällä menee jo tie, joten miksi sinne ei voisi vähän parempaa reittiä tehdä. Kyseessä on siis voimalinjojen huoltotie, jos sitä tieksi voi kutsua.

Lähdimme Tomin kanssa tutkimaan tietä viljelypalstojen suunnasta voimalinjojen alta. Ensimmäisenä törmäsimme käärmevaroituksiin, kyseessä ilmeisestikin vain rantakäärme – vaaraton luikertelija.

Viljelypalstojen perältä meni pienen ojan yli muutama lauta kasvuston sekaan. Tässä kohtaa oli havaittavissa polun tynkää läpi kasvuston. Joidenkin metrien päästä kasvillisuus loppui ja huoltotie löytyi (kuva 1). Jatkoimme matkaa kohti voimalaitosta ja ainoaa tuttua paikkaa ruovikossa eli “taitelijoiden” suosimaa voimalinjan betonijalustaa.

Kuvat 2 ja 7 on otettu lähempänä huoltotien toista päätä. Kuva 3 on otettu voimalinjan betonijalustalta kohti viljelypalstoja. Tässä kuvassa näkyvän ruovikon halki myös Suomenlahdentie tulee kulkemaan uuden Finnovikinsillan myötä.

Pääosin kivimurskaa olevan huoltotien varret ovat korkeaa ruovikkoa (kuva 5), mutta alkupäässä Matinkylän puolella on pieni metsä, jossa on yksi yksiö (kuva 6) – mahtaako olla vuokrattavana.

Virkistysalueiden periaatteellista yleissuunnitelmaa reitistöstä ja alueiden käsittelystä (luonnos  7.8.2012) suunnitelmassa on tämän huoltotien kohdalle on suunniteltu sivureitti, luontopolku, pitkospuut yms (leveys alle 3 m, ei välttämättä valaistu, ei talvikunnossapitoa, pyöräily kielletty).

Reitillä on yksi sivuhaara joenvarren männikköön, minne tulisi silta joen yli altaiden vieressä olevaan metsään ja sitä kautta sivureitti liittyisi altaan reitistöön.

Huoltotie loppuu nyt voimalinjan jalustaan, mutta reitti jatkuisi tästä lopun ruovikon läpi joen varteen, mihin tulisi toinen silta mikä liittäisi tämän reitin myös altaan reittiverkostoon.

Tämä uusi reitti alkaisi viljelypalstojen eteläpuolelta kohdasta mihin se tulisi kolmesta suunnasta:
1) lännestä uudelta pääreitiltä
2) pohjoisesta viljelypalstojen halki menevältä jo olemassa olevalta pääreitiltä
3) idästä uudelta pääreitiltä tämän männikön pohjoispuolelta

Toteutuessaan kokonaan tai osittain tämä uusi reitti kuormittaisi aluetta ja sen rauhaa huomattavasti enemmän kuin nyt maastossa oleva huoltotie. Nyt tiellä ei ole käyttäjiä, mutta tämä sivureitistö toisi alueelle paljon ulkoilijoita ja sitä myöten häiriötä.

Linkki suunnitelman karttaan

– Tuomas