Ajattelin aluksi jutun nimeksi vihannesraportti. Muutin kuitenkin syistä, jotka ilmenee juttua lukiessa.

Kuten viikko- ja kasviretkienraporteissa on ollut esillä, on Suomenojalla iso tomaattikasvusto – voi puhua miltei pellosta. Lisäksi peinempia kasvustoja on useassa kohdassa täyttöalueella ja loka-autojen tyhjennyspaikan ympäristössä. Kesäkuun loppupuolella taimien noustessa esiin, oli tomaattipellolla myös kurkkua ja tomaatin sukulaista, karviaiskoisoa (ananaskirsikkaa). Tomaatin kasvaessa kohti kukoistusta, kurkku ilmeisesti menetti asemansa ja näyttää hävinneen – tai ainakin on jäänyt tomaatin varjoon ilman satoa. Karviaiskoiso on jäänyt pääasiassa tomaattikasvuston laitamille.

Koska kurkku on väistynyt ja oli vaikeata päättää, miten karviaiskoiso pitää luokitella (vihannes, hedelmä, marja), päätin otsikon muuttamisesta toiseen muotoon. Lisäksi tomaatin hedelmä on kasvitieteellisesti marja, vaikka onkin hyötykasvimielessä vihannes.

Kukinta oli komea. Kasvusto oli paikoin pensamainen seinämä.Tomaatin typpilinen, voimakas, pistäväkin haju kulkeutui pitkälle. Kukintaa seurasi runsas sato ja kypsymistä voi odottaa näinä aikoina. Kannattaa kuitenkin olla varovainen poiminnan suhteen, koska määperän laadusta ei ole tietoa. On epäilyksiä, että täyttöalueella jopa osittain myrkkypitoisia aineksia. Tomaatti ja karviaiskoiso ovat yksivuotisia. Runsas kukinta on taannut runsaan siementuotannon ja kannan säilymisen.

Mielenkiintoinen kysymys on, miten tomaatti ja karviaiskoiso ovat alueelle kulkeutuneet. Kuorma-autoilla, olisi tietysti yksinkertainen vastaus. Sanotaan, että tomaatin siemen selviää jäteveden puhdistuprosessista ja lietteen mädätyksestä. Näin ollen merkittävä osa, varsinkin peltomainen alue lienee saanut alkunsa puhdistamolietteen läjityksen avustuksella. Loka-autojen tyhjennyspaikan ympärillä olevat kasvustot ovat saaneet alkunsa todennäköisesti tyhjennyksen yhteydessä syntyneistä roiskeista. Ja osa on toki tullut maantäytön myötä. Tomaatti on koisokasvi, kuten karviaiskoisokin. Joten ei liene väärin olettaa, että karviaiskoison leviamismekanismi on ollut sama.

Tomaatin joukossa ja sen kasvuston laitamilla kasvaa luonnovaraista punakoisoa, jota tosin muuallakin täyttöalueella ja altaiden ympärillä. Punakoisolla on kauniit kukat ja huomiota herättävät marjat – mutta petolliset, koska ne ovat myrkyllisiä. Kymmenen marjan syöminen saattaa olla kuolettavaa.

No mikä tärkeä koisokasvi puuttuu. Peruna tietenkin. Joten perunasatoa odotellessa.

– Jukka