Asukastilaisuus 4.12.2012

Espoon järjesti tiistaina 4.12 asukastilaisuuden, jossa aiheena oli Finnoo I:n asemakaava. Tähän alueeseen kuuluvat mm. lintualtaat ja tulvaniitty. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat altaiden pohjois- ja länsipuolella olevat korttelit, sisältäen mm. metrokeskuksen. Luonnon kannalta merkittäviä positiivisia asioita olivat (esityksistä ja suunnittelijoiden kanssa käydyistä keskusteluista poimittuna): – tulvaniitylle ei tule urheilukenttää eikä pitkittäisiä kevyen liikenteen väyliä. Ainoa kävelytie…