Lokit - Eteläinen torni - Tomi

Kuvaaja: Kuvannimi:
Tomi Järvinen Naurulokit
Kuvan ottopaikka: Päivämäärä & kellonaika:
Eteläinen lintutorni (nro 4) 22.4.2012 klo 05.10
Kuvaajan kotisivut: Muuta:
www.tomijarvinen.com