Ympäristöministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen

Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pertti Salolaisen /kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 655/2012 vp: Mitä hallitus aikoo tehdä Suomenojan lintualtaiden suojelemiseksi? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kuten samaa aihetta koskevaan kysymykseen 14.2.2012 annetussa vastauksessa on todettu, Suomenojan allas on aikanaan rakennettu jätevedenpuhdistamon…

Suomenoja Eduskunnassa

Istuntokauden alkaessa ovat kansanedustajat Pertti Salolainen ja Johanna Karimäki jättäneet alla olevan kysymyksen koskien Suomenojan lintualtaiden suojelemista. On mielenkiintoista odottaa hallituksen vastausta.   ”Eduskunnan puhemiehelle Suomenojan lintualtaina tunnettu alue Espoossa on erityinen luontokohde. Vaikka alue on nykyisellään pitkälti ihmisten toimien tuloksena syntynyt, täyttää se EU:n lintudirektiivin mukaisen erityissuojelualueen linnustokriteerit. Alueen linnuston säilyttäminen ja hoitaminen tulee…

Suomenojan Luonto eduskunnassa 8.11.2011

Eduskunnan Ympäristöryhmä järjesti puheenjohtajiensa Pertti Salolaisen ja Johanna Karimäen johdolla tilaisuuden ”Suomenojan luonto – uhkaako maankäyttö?”. Projektimme puolesta Jukka Ranta piti 20 minuutin kuvaesityksen johdannoksi tilaisuudelle. Kommentit kuultiin Finnooprojektin johtajalta Torsti Hokkaselta, Tringan puheenjohtajalta Seppo Vuolannolta, Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puhhenjohtajalta Markku Markkulalta, Espoon ympäristölautakunnan puheenjohtajalta Tiina Pursulalta, BirdLife Suomen puheenjohtajalta Aki Arkiomaalta. Keskustelu oli pohtivaa ja…