Suomenoja Eduskunnassa

Istuntokauden alkaessa ovat kansanedustajat Pertti Salolainen ja Johanna Karimäki jättäneet alla olevan kysymyksen koskien Suomenojan lintualtaiden suojelemista. On mielenkiintoista odottaa hallituksen vastausta.   ”Eduskunnan puhemiehelle Suomenojan lintualtaina tunnettu alue Espoossa on erityinen luontokohde. Vaikka alue on nykyisellään pitkälti ihmisten toimien tuloksena syntynyt, täyttää se EU:n lintudirektiivin mukaisen erityissuojelualueen linnustokriteerit. Alueen linnuston säilyttäminen ja hoitaminen tulee…