Täyttömäki avolouhoksena vuoden alussa - Kuva: Jukka Ranta

Täyttömäki avolouhoksena vuoden alussa – Kuva: Jukka Ranta

 

Vuoden 2018 alkoivat isot, näkyvät muutokset sitten Finnevikinsillan rakentamisen. Täyttömäen poistoon ryhdyttiin jo vuoden 2017 lopulla ja kuluneen vuoden alussa töyttömäki muistutti avolouhosta. Sen uumenistia tuli esiin kaikennäköistä roinaa. Vaihtoehtona olisi ollut kehittää alueesta, tosin pienimuotoisemmin Vuosaaren täyttömäen kaltaista ekologisesti rikasta ja monikerroksista paikkaa. Siihen suuntaan sen oma kehitys oli menossa. Ei voi mitään, kun sokea rakentamisen ja hävittämisen vimma painaa päälle.

Tammikuun lopulla maanpoistoa tehtiin Maurin eli mäyrän pesäluolaston paikalla. Mitä Maurille ja sen kumppaneille tapahtui jäi arvailujen varaan. Tosin on kuulunut juttuja, että Mauri olisi käyskennellyt ruderaattialueella. Tätä ei kuitenkaan ole pystytty varmentamaan.

Huhtikuussa otettiin seuraavat askeleet Finnoonsillan rakentamisessa. Hyljeluodontien mutkassa: metsä parturoitiin. Sen jälkeen kadun rakentaminen on edennyt vauhdilla. Juhannukseen mennessä täyttömäen paikalla oli iso pesiskenttä.

Syksyn aikana hyväksyttiin kaavoja Finnonkeskukselle ja Finnoonkalliolle. Rakennuksia tulee liki nykyiselle kaukolämputkelle. Hauska, tai omalla tavallaan surullien yksityiskohta kaavassa on, että luontokeskus tulee Maurin pesäluolaston kohdalle. Mauri saa siis muistomerkin.

Kuluneena vuonna oli selviä merkkejä altaan lintujen vähenemisestä. Rakentamisen aiheuttamat häiriöt ilmeisesti pelottivat ja on todennäköistä on, että trensi jatkuu häiriöiden lisääntyessä. Tässä Tässä tilanteessa kannaattaa kuitenkin muistaa, että Suomen liejukanakannasta pesii huomattava osa Suomenojalla, erittäin uhanalaisen mustakurkun kanta on valtakunnallisesti merkittävä, maailmanlaajuisesti erittäin uhnanalaisen punasotkan kanta on kasvanut Suomenojalla ja Suomenojalla pesii 20-30 paria – maailmanlaajuisesti niitä on jäljellä enää 2.5 miljoonaa yksilöä. Ja mikä on alueen merkitys lähiluontoalueena, kouluille ja tutkimukselle. Mutta kun kaikella on hinta, mutta millään ei ole arvoa. Finis Finnoo.

Jukka Ranta