Mahdollisen talvehtimispaikan äärellä - Kuva: Tuomas Heinonen

Mahdollisen talvehtimispaikan äärellä – Kuva: Tuomas Heinonen

Viimeisimmässä viikkoraportissa   oli juttua viitasammakoista ja niiden mahdollisesta esiintymisestä Suomenlahdentien linjauksella. Tämä johti nopeasti siihen, että Espoon kaupungin Ympäristökeskus järjesti katselmuksen tien linjauksella ja viitasammakoiden esiintymispaikalla. Kiitettävää reagointia. Katselmukseen osallistui kaupungin edustajia laajasti: Finnoo-projektista, teknisestä keskuksesta, ympäristökeskuksesta. Kaupungin henkilöstön lisäksi katselmuseen osallistui ELY-keskuksen edustaja, rakentajan edustaja ja ympäristöasiantuntemusta Enviro Oy:stä. Suomenojan Luontoa edustivat Jukka ja Tuomas.

Elokuun havaintopaikan ohella arviointiin mahdollista talvehtimispaikkaa tulvaniityllä Distbäckenin ojan ja tulvaniityn yhdentymiskohdassa (oja “jää” tulvaniitylle). Tie tulee kulkemaan ko. alueilla sillalla ja eikä suoranaisesti esiintymispaikan ja potentiaalisen talvehtimispaikan kohdalla. Lopputulema oli, että tie voidaan rakentaa niin, että viitasammakot eivät vaarannu. Pitää kuitenkin huolehtia, että tulvaniitty ei kuivu eikä alueelle kohdistu haitallisia vaikutuksia.

Viitasammkoiden ohella katsastettiin muutama liito-oravapuu.

Suomenojan Luonto kiittää Espoon kaupunkia nopeasta toiminnasta ja suhtautumisesta asiaan.

– Jukka