Näkymä lämpöputkelta kaava-alueelle, jonne tulee mm. luontokeskus – Kuva Jukka Ranta

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Finnoon keskuksen asemakaavan. Siihen ei äkkisilmäyksellä tullut muutoksia kaupunginhallituksen jälkeen. Päätös oli pöytäkirjan mukaan yksimielinen. Länsiväylän uutisen mukaan kaavaan jätettiin ponsia. Kyseistä uutisjuttua lukemalla jää kyllä erikoinen kuva asian käsittelystä.

Kaavaselostusta, kaavamääräyksiä, asemakaavakartaa ja havainnekuvaa suurennettuna (noin 130% hyvä, oleellista, jotta tekstit näkyvät) kannattaa lukea ja katsella rinnan löytyy milenkiintoista ja myös positiivista (dokumentit löytyvät alussa olevan päätöslinkin kautta):

  • asuintalojen lisäksi täyttömäen alueelle tulee päiväkoti ja
  • luontokeskus, joka tulee entisen täyttömäen alueen länsiosaan lähelle metrokeskusta likimain Maurin entisen pesäpaikan tienoille
  • julkisia pysäköintipaikkoja, joista osa on hyvin lähellä lämpöputkea ja osa luontokeskuksen yhteydessä, osa lienee kuitenkin pyhitetty mm. päiväkodille
  • määräyksissä ja selostuksessa referoidaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa, määräysossaa merkintoinenn kannattaa lukea. Merkintöjen selostukset sisältävät paljon informaatioita
  • säilytettävä puustoalue on merkitty kartaan
  • ruderaatti säilytetään avoimena, jotta sen lajisto säilyy monimuotoisena

Nämä pisti silmään ensimmäisen lukukerran jälkeen.

Jukka Ranta