Ollaan kuin Talvivaarassa - Kuva: Jukka Ranta

Ollaan kuin Talvivaarassa – Kuva: Jukka Ranta

Kaukolämpöputkella seistessä tulee mieleen, että ollaan Talvivaarassa. Kaivinkoneet möyrivät, maankuljetusautot roudaavat maata paikasta toiseen, on paljon auman muotoon tehtyjä maakasoja. Mielenkiintoista on sinänsä täm, että maata roudataan paikasta toiseen.

Huippuna on se, että poisrouhitun mäyränpesän paikalle tehdään uutta kasaa. Ei kuitenkaan liene kyse mäyrän keinopesästä, vaan enemmänkin kaivannaisten luokittelusta – eli ongelmajätteiden erottelusta. Erilaisia ongelmajätteeksi luokiteltavia esineitä, kuten ruosteisia tikapuita ja putkia, näkyi paljon.