Täyttömäen avolouhos - Kuva: Jukka Ranta

Täyttömäen avolouhos – Kuva: Jukka Ranta

Talvivaara Suomenojalla? Täyttömäelle on ilmestynyt avokaivanto. Aikamoinen näytteenottolouhos vai raskasmetallejako etsivät. Varmaan löytyy, mutta tuskin riittävästi kannattavaan kaivostoimintaan. Kaivannon ympäristöstä on kaadettu puustoa ja pensaita.

Kaukolämpötyö alkaa olemaan uusien putkien asennusvaiheessa. Putket ovat jo odottamassa. Ilmeisesti jotain työtarvikkeita on varastoitu altaan reunalle. Tuskin siellä alkaa räjäytystöitä. Liittyykö kaukolämpötyöhön tai johonkin muuhun, niin aika näyttää.