Finnoonojan Puolarmetsän purokunnostustalkoot tulevan viikon lauantaina 9.8. klo 10 alkaen

Talkoissa muotoillaan puroon luonnon koskialue entisen romahtamispisteessä olevan matalan patorakenteen tilalle. Padon rippeet puretaan paikalta kaupungin tai järjestäjän toimesta ennen talkoita. Talkoolaisten tehtäväksi jää levittää padon tilalle paikalle tilattu kasettikuorma kiveä ja soraa uomaan vuoraukseksi. Talkoopaikkana toimii Finnoonoja Puolarmaarin ryhmäpuutarhan ja Akileksen majan kupeessa. Tarkempi tapaamispaikka sijaitsee Puolarmaari-kadun länsipuolella puron ylittävän ulkoilureitin sillalla. Ulkoilureitti erkanee…

Virtavesien hoitoyhdistys järjestää talkoot Finnoonojalla 7.9.2013 Sunassa

Tiedote: Tulevana lauantaina 7.9. olisi taas tarkoitus talkoilla pieni pätkä puroa parempaan tilaan Espoon Sunassa Finnoonojalla. Talkoot alkavat kello 10, mutta tervetuloa oman aikataulunne mukaisesti! Talkoot jatkunevat luultavimmin edellisvuosien tapaan pitkälle iltapäivälle. Talkooalue sijaitsee Sunantiestä alavirtaan, mutta ennen Söderskogin peltoaukeaa. Puroa seurailee ulkoilureitti, joten materiaalien siirtäminen puroon käy varsin helposti. Tänä vuonna on tarkoitus talkoilla…

Suomenojan kunnostustalkoot 6.10.2012

Lauantaina kuudes lokakuuta talkoiltiin Suomenojalla puron ylittävän Länsiväylän alapuolella. Kunnostustalkoot järjesti Virtavesien hoitoyhdistys yhdessä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Kolmisenkymmentä talkoolaista levitti aamupäivän aikana 40 tonnia kiviä ja soraa aikoinaan kaivamalla muokattuun purouomaan. Paikalle syntyi talkoolaisten uurastuksen tuloksena kaksi koskikynnystä ja niiden väliselle osuudelle vaihtelevaa kivikkoa. Kynnysten yhteyteen muodostui myös kaksi laajaa kutusoraikkoa puron…