Finnoo I kaava – asukastilaisuus 4.12.2012

FINNOO I, asemakaava ja asemakaavan muutos, Kaitaa/ Korttelit 31001, 31014, 31018, 31020 ja osa korttelista 31015 sekä erityis-, katu-, suojelu- ja virkistysalueet, Matinkylä/ osa korttelista 23160 sekä katu- ja virkistysalueet, alue 441500. Alueelle suunnitellaan Finnoon keskus metro-, asuin-, työpaikka- ja palvelukortteleineen sekä virkistysalueineen huomioiden luontoarvojen säilyttäminen. Valmisteluaineisto nähtävillä 3.12.2012­­–7.1.2013. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 4.12.…

Asukastilaisuus virkistys- ja luontoalueesta 21.8.12

Espoon kaupunki järjesti asukastilaisuuden tiistaina 21.8 Suomenojan lintualueen virkistyskäytöstä ja lintulammikoiden turvaamisesta. Kokouksessa esitellyt luonnokset löytyvät seuraavalla linkillä http://www.finnoo.fi/asumaan/seuraa-paatoksentekoa-ja-vaikuta/ Tällä linkillä löytynevät jatkossakin alueen kaavoitukseen ja suunnitelmiin liittyvät aineistot. Huolta aiheuttivat: – lintualtaiden suoja-alueen pienuus – esitetyt luhtaa halkovat uudet pyörä- ja kävelyreitit – alueen liika siistiminen ja puistomaisuuden toteuttaminen ja sen myötä erityisesti kasviston…