Länsiväylän ylle halutaan rakentaa uusi silta

Suomenojan eritasoliittymään rakennettaneen uusi Länsiväylän ylittävä silta vanhan sillan viereen. Espoon kaupunginhallitus päätti maanantaina antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunnon, joka puoltaa tiesuunnitelmaa Länsiväylän parantamiseksi Suomenojan liittymän kohdalla. Parantamalla siltaa ja ramppien kaistajärjestelyjä pyritään turvaamaan Suomenojan eritasoliittymän sekä läheisen katuverkon ja Finnoon kiertoliittymän toimivuus metron aloittaessa liikennöinnin vuoden 2015 lopussa, tiedottaa kaupunki. Katuverkko ja…