Suomenojalla kaadetaan metsää tai siis on jo kaadettu

Espoo on ilmoittanut 12.7.2013, että metsänkaadon ja kivien kasaamisen johdosta se kuulee alueella asuvia ja että kannanoton asiasta voi jättää 5.8.2013 mennessä. Erikoista on, että työt on aloitettu jo ennen ilmoituksen päivää. Metsää on kaadettu laajalta alueelta. Kirjeen mukaan kivivarasto on noin hehtaarin laajuinen. Puita on kuitenkin kaadettu silmämääräisesti enemmän. Eli ennen kuin muistutusaika menee…