Suomenlahdentie ja Tiistilän metsä – 46/13

Tähän mennessä suurin näkyvä muutos Suomenlahdentien rakentamisessa on tapahtunut Tiistilässä Kalastajantien ja tulvaniityn välisessä metsässä. Suoja-aidan rakentaminen aloitettiin parisen viikkoa sitten. Kuluneen viikon keskiviikkona tuotiin metsäkoneet paikalle. Työ aloitettiin tulvaniityn reunasta ja torstai oli aktiivista metsänkaatoa. Perjantaina kasattiin runkoja ja oksia. Sunnuntaina oli jäljellä kannot ja kasat. Tiistilästä on nyt suora näköyhteys tulvaniitylle ja bussivarikolle.…

Mielipidekirjoitus: Keinotteleeko Espoo valitusten välttämiseksi?

Länsimetron jatkeen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamon siirtymisen myötä Espooseen ollaan kunnianhimoisesti kehittämässä uutta, jopa 14000 uuden asukkaan ja 6000 työpaikan asuinaluetta, Finnoota. Lähtölaukaus alueen kehittymiselle on Kaitaan kaupunginosan ja Matinkylän tulevan metroaseman yhdistävä uusi tieyhteys. Suunnitelmat hyvin korkean ja tiiviin rakentamisen sekä luontoarvoiltaan merkittävän lintualueen yhteensovittamisesta ovat herättäneet keskustelua ja kritiikkiä jo hankkeen alussa. Espoon kaupunki…

Suomenojalla kaadetaan metsää tai siis on jo kaadettu

Espoo on ilmoittanut 12.7.2013, että metsänkaadon ja kivien kasaamisen johdosta se kuulee alueella asuvia ja että kannanoton asiasta voi jättää 5.8.2013 mennessä. Erikoista on, että työt on aloitettu jo ennen ilmoituksen päivää. Metsää on kaadettu laajalta alueelta. Kirjeen mukaan kivivarasto on noin hehtaarin laajuinen. Puita on kuitenkin kaadettu silmämääräisesti enemmän. Eli ennen kuin muistutusaika menee…