Ympäristöministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen

Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pertti Salolaisen /kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 655/2012 vp: Mitä hallitus aikoo tehdä Suomenojan lintualtaiden suojelemiseksi? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kuten samaa aihetta koskevaan kysymykseen 14.2.2012 annetussa vastauksessa on todettu, Suomenojan allas on aikanaan rakennettu jätevedenpuhdistamon…