Entinen linja-auto varikko - Kuva Tommi Heinonen

Finnoon keskuksen kaava, murskekasoja, talojen purkuja – Muutosraportti 1/2022

  Edellisessä muutosraportissa kerrottiin, että Finnoon keskuksen kaava jäi pöydälle kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Uusi käsittely oli 9.12.21 ja kaava hyväksyttiin muutoksin. Kaavaan tuli altaan vesialueen suojelua tiukentavia määräyksiä. Ehdotus linnuston vuosittaisesta seurannasta ja laskennasta hävisi äänin 7–6. Talojen määrään, sijaintiin ja korkeuteen ei tullut muutoksia. Kaava tulee nyt nähtäville, jolloin kuka tahansa voi esittää siihen huomautuksia ja…

Suomenlahdentie, bussivarikko ja huoltotie – 47/13

Huoltotien ja parkkipaikalle johtavan kävelytien välisellä alueella, paljolti bussivarikon edustalla  tapahtui paljon. Näkyvin muutos oli sillan tekeminen (työmaasilta ilmeisesti) Finnoonpuron ylitse. Tämä mahdollisti kulkemisen huoltotien ja varikkoalueen välillä. Alueelle on kasattu lisää rakennusmateriaalia ja -tarpeita. Kaadettuja puita ja pensaita sekä kantoja on kasattu. Paikoin kalliot on kuorittu näkyviin.