Asukastilaisuus Kaitaan koululla - Kuva: Tommi Heinonen

Asukastilaisuus Kaitaan koululla – Kuva: Tommi Heinonen

Suomenojan kosteikon ja sen suoja-alueen hoito-ja kunnostussuunnitelman asukastilasisuus pidettiin torstainan 20.11. Kaitaan koululla. Tilaisuus keräsi runsaat 30 osanottajaa ja keskustelijaa.

Työ on ollut varsin kattavaa ja tavoitteena säilyttää luonnon monimuotoisuus niin linnuston, kasvien kuin kasvienkin osalta. Espoon kaupunki hyödyntänyt laajasti ulkopuolista asiantuntemusta. Varsinaisen kovan työn on tehnyt konsultti, FCG (Finnish Consulting Group). Johtoryhmässä on ollut edustettuna ulkopuolista asiantuntemusta perhosista ja kasveista lintuihin. Myös Suomenojan Luonto on ollut johtoryhmässä. Ja kaupunki on kuunnellut. Työssä mukana olleena voin sanoa, että se on ollut positiivinen ja mielenkiintoinen kokemus.

Mm. seuraavista suunnitelman aiheista keskusteltiin:

– altaalle tulevan piilokujun paikasta, altaan luoteis- ja pohjoisrannalle tulevista kahdesta avoimesta katselulavasta (jonkin verran maanpinnan yläpuolelle)

– puustosta, jotka muodostavat liito-oravien kulkureitin uudempien havaintojen mukaan ja reittien turvaaminen

– altaan ja polun välissä puskia tullaan säännöllisesti karsimaan näköyhteyden säilyttämiseksi

– täyttömaa-alueesta ja sen hoidosta: esimerkiksi se jaetaan “palstoihin”, joiden hoitoa voi käytännössä tehdä esimerkiksi perhos-, kasvi- ja muut luontojärjestöt. Tavoitteena on seurata, miten eri kasvit “tulevat” paikalle ja miten ne houkuttelevat perhosia ja muita ötököitä … tavoite on pitää alue mielenkiintoisena ja monimuotoisena. “Palstojen” yhteyteen tulee myös infotauluja, joissa kerrotaan “palstan” sisällöstä ja sen tarkoituksesta. Todettiin, että maata ei tarvinne kuoria tai ryhtyä laajoihin maansiirtoihin saasteiden takia.

Muita keskuteltavia asioita olivat:

– tulevan luontokeskuksen paikka ja se, että sieltä olisi näköyhteys altaalle
– Etuniemeä sivuavan suunnitelmissa olevan kävelytien linjaus niin ettei asutus häiriintyisi

Suunnitelma valmistuu ensi vuoden alkuun mennessä ja se tulee julkisesti nähtäväksi.

– Jukka