Espoon kaupunki tiedotti alla olevan

Katujen rakentaminen alkaa Finnoossa

8.10.2013 klo 17.00

Urakoitsija on valittu ja kokonaisuuden tulee toteuttamaan Graniittirakennus Kallio Oy. Katujen ja siltojen rakentaminen käynnistyy lokakuussa 2013 aloituskatselmuksilla. Katujen sijainti on määrätty lainvoimaisissa asemakaavoissa (mm. Hannus I, Hannus II ja Finnoonkartanonkaarre).

Katujen rakentaminen kestää vuoden 2015 loppuun ja siitä aiheutuu lähiympäristöön jonkun verran häiriötä, jonka vaikutukset pyritään minimoimaan huolellisella suunnittelulla, aikataulutuksella ja muilla toimenpiteillä.

Rakennushankkeiden primus motor on Länsimetro, jonka on määrä ulottua Matinkylään vuoden 2015 lopulla. Lännestä tulevan liityntäliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi tarvitaan uudet katuyhteydet.

Suunnittelussa on panostettu kevyen liikenteen yhteyksiin

Finnoonsillan jatke on kokonaan uusi katuyhteys, joka jatkuu nykyisestä Finnoonsillasta etelään päin. Kaitaantien jatke on uusi katuyhteys nykyisen Kaitaantien ja Hannuksentien liittymästä itään päin loppuen Finnoonsiltaan. Katujen suunnittelussa on panostettu kevyen liikenteen yhteyksiin.

Liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: Jalankulku- ja pyörätiet erotetaan ajoradasta erotuskaistalla, jonka perusleveys on 3,50 metriä, ajoratojen välissä on leveydeltään vaihteleva erotuskaista.

 Lintuystävällinen Finnevikinsilta

Suomenlahdentielle rakennetaan kaunislinjainen lintu- ja ihmisystävällinen maisemasilta, jonka pituus on 360 metriä. Finnovikenin lintukosteikko on otettu huomioon sillan suunnittelun alusta alkaen.

Finnevikinsilta kulkee Matinkylästä uuteen Finnooseen. Sillasta tulee betoninen palkkisilta, joka ylittää Finnobäckenin laakson. Silta valmistuu syksyllä 2015. Rakentamisaika on pitkä, koska lintujen pesimäaikana siltaa ei voida rakentaa. Kun Suomenlahdentien läntinen osuus valmistuu, liikenne Matinkylän suunnasta Finnooseen kulkee Finnevikinsiltaa pitkin.

Suomenlahdentie on merkittävä pääkatu Finnoonsillan ja Kalastajantien välillä. Suomenlahdentie on liityntäliikenteen yhteys itään Matinkylän tulevalle metroasemalle. Uudistunut katuyhteys palvelee tulevaa Finnoon keskusta ja sekä myöhemmin myös Finnoon metroasemaa, kun metrolinjaa jatketaan Kivenlahteen.

Suomenlahdentien länsiosan liittymät ovat valo-ohjattuja liittymiä. Suomenlahdentien ja Kalastajantien liittymä on kiertoliittymä, joka ohjaa liikenteen Kalastajantielle sekä itäsuunnassa nykyiselle Suomenlahdentielle.

Lisätiedot:

Projektinjohtaja Kimmo Leivo, p. 050 340 9723

Hankepäällikkö Ilpo Korhonen, Espoon kaupunki, p. 09 8168 2187″