Näkymä Finnoonsillalta metrokeskuksen yli entisen täyttömäen alueelle - Kuva: Jukka Ranta

Näkymä Finnoonsillalta metrokeskuksen yli entisen täyttömäen alueelle – Kuva: Jukka Ranta

Näkyvin seurantajakson muutos on Suomenlahdentien jatkeen ja osan Finnoonsillasta avautuminen. Suomenlahdentie siis jatkuu parkkipaikan ympyrästä Finnoonsillalle. Finnoonsiltaa puolestaan pääsee Kaitaantielle. Risteyksestä pohjoiseen, eli Plantagenin eteen Finnoonsilta on vielä suljettu, vaikka liikennevaloissa keltaiset valot vilkkuvatkin. Risteyksestä on myös hyvät näkymät Metrokeskuksen työmaan yli entisen täyttömäen alueelle.

Poistetun täyttömäen alueella myllerrys jatkuu. Siellä on aloitettu saastuneen maan parannustoimet (tulevien rakennusten tieltä?). Myös reittien rakentaminen jatkuu.