Altaan ruoppausta aletaan suunnittelemaan - Kuva: Jukka Ranta

Altaan ruoppausta aletaan suunnittelemaan – Kuva: Jukka Ranta

Suomenojan altaan hoito-ja käyttösuunnitelma valmistui 2015. Suomenojan Luonto ja muita luontojärjestöjä oli mukana hankeen johtoryhmässä. Hankkeen raporttiin kirjattiin, että allasta tulee ruopata säännöllisesti altaan umpeen kasvamisen estämiseksi ja linnuston säilymisen takaamiseksi. Espoo informoi Suomenojan Luontoa, että kaupunki on tilannut ruoppauksen esiselvityksen Sitowise Oy:ltä. Luontojärjestöjä kuunnellaan työn yhteydessä.

Suomenojan Luonto toi heti esille seuraavia näkökohtia: Varsinkin länsipuolen eteläreunalta on nyt liian helppo supikoirien ja kettujen (ja asutuksen kasvun myötä tulevien koirien ja kissojen) päästä ruovikkoon. Kannattaisi ruopata muutaman metrin leveä väylä kiinteän maan ja ruovikon väliin ja tietysti metrin syvä niin, että otusten jalat eivät matalankaan veden aikana yllä mitenkään pohjaan. Sama osin koskee myös länsireunan pohjoista osaa sekä pohjoisen osan länsireunaa, jossa nyt niemi, jonne supikoirat ym. liian helposti pääsevät. Supikoira ja kettu eivät onneksi kovin mielellään ui toisin kuin minkki, joka ui saaliin perässä mielellään.

Kuun alussa kaupunki uutisoi seuraavaa: ”Haettavana on kolme asuinkerrostalojen korttelialuetta, jotka sijaitsevat Djupsundsbäckenin alueella Kaitaantien eteläpuolella ja Finnoon tulevan metroaseman läheisyydessä. Tonttihaku on suunnattu erityisesti ammattimaisille rakennuttajille, rakennusliikkeille ja rakennuttajakonsulteille.” Alueen kaavat ovat lainvoimaisia. Tällä hetkellä alueella tehdään tie- ja kunnallisteknisiä töitä. Kaitaantien varret näyttävät suurelta rakennustyömaalta.

Koteihin jaetussa Länsimetron tiedotuslehdessä oli kysymys, jossa ihmeteltiin Finnoon metroaseman työmaan lähellä olevia kivikasoja. Vastauksessa todettiin, että kasat ovat Blominmäen puhdistamon ja jätevesitunnelin louheita. Kasat säilyvät vuoden loppuun saakka. Tosin ne ovat jo paljon pienentyneet siitä, mitä ne olivat lopputalvella ja keväällä. Olen minäkin kasoja ihmetellyt.