Puiden kaatoa Tiistilän metsässä - Kuva: Tuomas Heinonen

Puiden kaatoa Tiistilän metsässä – Kuva: Tuomas Heinonen

Tiistilän metsässä kaadettiin puita. Tätä ne merkinnät tiesivät. Lienee metrokuilun rakentamisen aloitus. Ihmetyttää eikö löytynyt muuta paikkaa kuin liito-oravametsä.

Muuten ulkoisesti näkyy vähän uutta. Kiviä murskataan Hannuksessa, metrokeskuksen alueella paalutetaan ja kaivetaan, itäistä hissikuilua kaivetaan.