Painevasara kaukolämpöputkien korjauksessa - Kuva: Jukka Ranta

Painevasara kaukolämpöputkien korjauksessa – Kuva: Jukka Ranta

On siis paikallaan kysyä onko lintualtaan pesimärauha todellinen vaiko julkinen imagotemppu. Aloitetaan muutamalla lainauksella, mitä asiasta on sanottu virallisilta tahoilta julkisuudessa.

Finnevikinsillan rakentamisen ollessa vauhdissa, Espoon kaupunki totesi seuraavaa vuonna 2014:

“Lintujen pesimäaikana lintukosteikon läheisyydessä Suomenlahdentiellä ja lähialueilla rajoitetaan kovia ääniä aiheuttavia töitä. Näitä ovat mm. lyöntipaalutus, kallion poraus, tärinä ja räjäytykset lintukosteikon läheisyydessä. Pesimärauhan takia erityisesti meluavien työvaiheiden teko on kielletty 1.4 – 15.8. Muutoin työmaalla on Espoon ympäristökeskuksen lupa tehdä paalutustöitä arkisin pääsääntöisesti klo 7.00-18.00. Yli 200 m päässä asutuksesta töitä voidaan tehdä illalla klo 21.00 saakka.” Espoo.fi – 1.4.2014

Toivottavasti aprillipäivä ei ollut enteellinen eikä juttu aprillipilaa.

 

Kuluvana keväänä Länsimetron hallituksen puheenjohtaja ja Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo totesi Länsiväylässä seuraavaa:Länsimetron jatkeen tunneleiden louhintatyöt on keskeytetty Espoossa Finnoon ja Matinkylän välisellä osuudella.‘Linnuille halutaan antaa pesintärauha, joten louhintoja ei tehdä Finnoon lintukosteikon lähistöllä viiteen kuukauteen’ Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo kertoo. Käytännössä louhinnat ovat alueella stopissa elokuun loppuun saakka.” Länsiväylä 12.4.2017

Länsimetro itse tiedotti asiasta erilailla ja osin ritiriitaisesti Isotalon kanssa:Mittauksia tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta Suomenojan lintualtaiden pohjoisosissa, ja niissä selvisi, että työmaalla tehtävin järjestelyin ankkurointi- ja pulttiporausta sekä maankaivutöitä voidaan jatkaa myös kesän ajan. Työt tehdään meluvaimennuselementein ympäröidyssä pystykuilussa noin 4,5–10 metriä maanpinnan alapuolella.‘Kosteikon puolella poraus lisäsi mittausten mukaan taustamelua jonkin verran, joten siirrämme poraukseen energiaa tuottavan kompressorin suojaisampaan paikkaan meluaidan taa ja rakennamme vaneriseinän kompressorin taakse. Näin ankkuri- ja pulttiporauksia voidaan jatkaa myös kesällä’, sanoo Finnoon työmaan valvoja Tuomo Orpana. Maan alla tehtävää tunnelilouhintaa on voitu jatkaa koko ajan normaalisti, ja se jatkuu kesälläkin. Maanpäällinen avolouhinta sen sijaan on pannassa pesimäajan päättymiseen, 15.8. saakka.” Länsimetro 21.4.2017

 

Länsimetron työmaa-aita – Kuva: Jukka Ranta

Espoo laati yhdessä konsulttien kanssa lintualtaan ja sen ympäristön hoito ja käyttösuunnitelman, joka julkaistiin 2015. (Finnoon linnustollisesti arvokkaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelma ja sen toteuttamisperiaatteet, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, Espoon Kaupunki, 4/2015) Raportissa käsitellään laajasti lintualtaan ja kosteikon suoja-aluetta sivuilla 21-32 ja sen rajoja mm. havainnollisin kartoin. Raportissa todetaan lisäksi seuraavaa:
“Hoitotöiden ajoittamisessa ja käyttöä palvelevien rakenteiden toteuttamisessa on otettava huomioon lintujen pesimäaika (1.4.–31.8.), jolloin koneella tehtäviä tai melua aiheuttavia toimenpiteitä ei toteuteta lainkaan altaalla ja kosteikkoalueella” s.32

Painevasara kaukolämpöputkien korjauksessa - Kuva: Jukka Ranta

Painevasara kaukolämpöputkien korjauksessa – Kuva: Jukka Ranta

Altaan ympäristössä viime viikolla liikkuneet voivat kertoa, että hyvin kaukana oltiin Espoon kaupungin esittämistä linjauksista. Fortumin kaukolämpöputken rempassa painettiin perjantaina aamupäivällä kaivinkoneen puomiin kiinnitetyllä paineilmavasaralla (paineilmaporalla) sydämmen kyllyydestä. Tämä tapahtui läntisen kävelytien vieressä, siis suoja-alueella, ja melu oli korvia särkevää. Myöhemmin illalla Länsimetron työmaalla tehtiin useita rajäytyssarjoja niin, että maa vavahteli koko altaan alueella ja tärinä tuntui vatsassa. Viimeisin sarja tuli noin klo 21. Länsimetron mukaan klo 19:52.

Ja viime viikko ei ollut ainoa, kun tällaista tapahtui.

Siis onko pesimärauha todellista vaiko kilven kiillottamista

Länsimetron työmaa-aitaa - Kuva: Jukka Ranta

Länsimetron työmaa-aitaa – Kuva: Jukka Ranta