Loka-autojen armada hoiti vuotoa - Kuva: Jukka Ranta

Loka-autojen armada hoiti vuotoa – Kuva: Jukka Ranta

 

Jos ihmettelit, miksi altaan kaakkoisnurkassa oli armada loka-autoja, niin hsy.fi kertoo syyn – onneksi ei seurannut vuotoa ympäristöön:

“Suomenojan puhdistamoalueella paineviemärissä havaittiin torstaina 2.10. vuoto. Vuotokohta korjattiin pannalla. Jätevedet ajettiin Koivuniemen pumppaamolta loka-autoilla puhdistamolle eikä paineviemärin rikkoutumisesta  näin ollen ole aiheutunut jäteveden ylivuotoa lähiympäristöön.

Korjaustoimenpiteitä ja loka-autokuljetuksia kuitenkin jatketaan edelleen, koska putki vuotaa toisesta kohdasta. ”

– JR