Raivattu uusi niitty.-Tommi Heinonen

Raivattu uusi niitty.-Tommi Heinonen

Kuluneen raportointijakson näkyvin muutos oli ruderaatilla tapahtunut kukkakasvien sekä heinän niitto ja puiden taimien istutus. Tätä perusteltiin liito-oravien kulkureittien turvaamisella. Aikanaan Hoito-ja kunnossapitoprojektin johtoryhmässä ELY vaati puiden istuttamista lämpöputken ja tulevien rakennusten väliin. Tätä perusteltiin liito-oravilla ja suojana linnuille. Nyt tapahtuneen istutuksen paikka on varsin kaukana alkuperäisestä vaatimuksesta. On vaikea tietysti sanoa, mitä kaupungilta on vaadittu, kun on myönnetty poikkeuslupia oikeuskäsittelyssä olevalle kaava-alueelle. Näitä ovat esimerkiksi työt entisellä täyttömäen alueella ja puhdistamon edustan metsiköissä.

Jollain aikajänteellä liito-oravat ja myöskin pikkulinnut saattavat kiittää. Perhoset ja sudenkorennot sen sijaan itkevät verikyyneliä. Luonnon monimuotoisuutta tämä ei mitenkään tue. Jotta perhoset ja sudenkorennot turvattaisiin jatkossa, olemme tekemässä kaupungille selvitystä perhoskasveista sekä perhosten ja sudenkorentojen esiintymisalueista.

Talojen rakentaminen on hyvässä vauhdissa Kaitaantien varrella. Meritien ja Syväsalmenkadun risteyksessä rakennetaan parkkitaloa. Kuvissa myös päivitys siihen, miltä entisellä täyttömäen alueella näyttää nyt.

Koosti: Jukka Ranta